PL

Jeśli jesteś osobą, która szuka nowych doświadczeń i lubi pomagać innym ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Nasze cele są skoncentrowane wokół społeczności lokalnej- organizujemy różnorodne wydarzenia polegające na przykład na: uczeniu dzieci w szkołach i przedszkolach, odwiedzaniu domów dziecka, zbieraniu żywności dla zwierząt, sadzeniu drzew oraz sprawianiu, że inni ludzie się uśmiechają :) Reach higher, go further, go social!
 

ENG

SocialErasmus- If you are a person that is looking for new experiences and loves helping people this project is absolutely for you! Our aims are concentrated around local community- we organise many various events such as: teaching kids in schools and kindergardens, visiting orphanages, collecting food for animals, planting trees and making people smile :) ! Reach higher, go further, go social!