SocialErasmus to międzynarodowy projekt, który powstał w 2008 roku w ESN Polska. Ma na celu promowanie postawy społecznej wśród młodych ludzi uczestniczących w wymianach studenckich. Projekt bazuje na wolontariacie, który ma na celu integrację studentów międzynarodowych ze społecznościami lokalnymi. Przekłada się to na dokonanie długotrwałych zmian w społeczeństwie oraz daje studentom możliwość spojrzenia na realia kraju, w którym przebywają z nowej perspektywy.

Celem projektu SocialErasmus jest wzbogacenie doświadczeń międzynarodowych młodych ludzi przebywających za granicą poprzez wolontariat umożliwiający zrozumienie i poznanie problemów społeczeństwa i pracy nad znalezieniem rozwiązań. SocialErasmus oferuje możliwości poznania realiów obcych środowisk. Studenci mogą również nauczyć się, jak przyczynić się do zmiany społeczeństwa, będąc obywatelami świata. Naszą misją jest zapewnienie młodym obywatelom możliwości do wykorzystania ich doświadczenia nabytego w okresie mobilności,  wywołanie  pozytywnej zmiany społecznej poprzez wolontariat oraz ukazanie dodatkowych korzyści wolontariatu jako część mobilności studenckiej poprzez projekt SocialErasmus.

Mottem projektu jest hasło: Leave your mark!

Głównymi projektami SocialErasmus są::

  1. Erasmus in School

  2. Las Erasmusa

  3. Hol Erasmusa

30 Winter Outfit Ideas to Kill It in 2020 - Fashion Inspiration and Discovery