Education & Youth

ESN działa w obszarze Edukacji i Młodzieży poprzez wspieranie edukacji nieformalnej, promocję mobilności oraz szerzenie aktywnej postawy obywatelskiej. W swoich działaniach dbamy o przekazanie głosu młodych organom odpowiedzialnym za stanowienie polityki młodzieżowej zarówno w kraju jak i w Europie. Jesteśmy rzecznikiem młodych ludzi na arenie europejskiej.

Education&Youth Ambassador zajmuje promowaniem wymian studenckich wraz z lokalnymi Education Officerami, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze swoimi uczelniami oraz Biurami Wymiany Międzynarodowej. Ambasador współpracuje również z Narodową Agencją Programu Erasmus+ - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji współorganizując różnego rodzaju wydarzenia i szkolenia z zakresu programu Erasmus.

Poprzez współpracę z partnerami instytucjonalnymi, jednostkami takimi jak IRO's Forum, Fundacja Perspektywy czy Komisja Europejska reprezentantujemy młodzież, bierzemy udział w procesach, które ustalają kierunek działań wielu projektów i inicjatyw, w tym tego najważniejszego w naszej działalności - Programu Erasmus+. Tworzymy wytyczne, przekazujemy feedback, ustalamy strategię. Jesteśmy obecni na wszystkich etapach tworzenia polityki począwszy od przygotowania, poprzez akcje i zbieranie wniosków, w celu utworzenia kolejnych podstaw do rozwoju. Przykładem takich działań jest ESNsurvey, czyli projekt który pozwala na zebranie informacji dotyczących problemów z jakimi mierzy się współczesna młodzież i przekazanie ich organom, które mają realny wpływ na wprowadzenie i zaimplementowanie zmian

Gifts for Runners