Culture

Pod tym pojęciem kryje się wiele znaczeń. Kultura obejmuje wiele systemów wartości, dzieł i dóbr. Bywa charakterystyczna dla danego regionu, państwa czy grup ludzi.

W ESN staramy się promować kulturę poprzez różne aktywności - organizujemy spotkania dla studentów międzynarodowych, razem odwiedzamy lokalne restauracje, teatry czy spotykamy się na nocach filmowych. Uczymy się również języków, wspólnie zasiadamy do stołów. Promujemy miasta oraz uniwersytety, w których się uczymy.

Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem ERDK jest współpraca na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy. A także pokazanie dziedzictwa kulturowego w całej jego różnorodności, materialnej i nie, jako dorobku przeszłych pokoleń, który bardzo mocno wpływa na naszą teraźniejszość.

 

Program ESN realizowany w ramach m.in. promocji kultury to:

Mov’in Europe - www.esn.pl/en/movin-europe oraz movineurope.esn.org/

Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%