TEAMY ESN UJ 2017/2018

 • Team Party
  • Koordynatorzy: Mateusz Migdał, Tina Zolich
  • Obowiązki: organizowanie imprez w klubach, przygotowywanie imprez tematycznych, znajomość krakowskiego życia nocnego
 • Team SocialErasmus
  • Koordyntor: Paulina Bednarek
  • Obowiązki: współpraca z ogólnopolskim Koordynatorem SocialErasmus, organizowanie eventów z udziałem opieki społecznej oraz fundacji charytatywnych
 • Team Culture
  • Koordyntor: Ania Gulbinowicz
  • Obowiązki: znajomość wydarzeń kulturalnych w Krakowie i okolicach, organizowanie wydarzeń kulturalnych
 • Team: ExchangeAbility
 • Team:Photo
  • Koordynator: Alek Mieszczak
  • Obowiązki: regularne zamieszczanie zdjęć z wydarzeń ESN UJ, wspieranie organizatorów eventów
 • Team: Tandem
  • Koordynator: Igor Jaworski
  • Obowiązki: organizowanie wydarzeń Tandem, kontakt z menadżerami klubów oraz ewentualne wyszukiwanie nowych miejsc
 • Team:Discover Europe
  • Koordynator: Marta Bogusławska
  • Obowiązki: organizacja oraz promocja lokalnej i ogólnopolskiej edycji konkursu Discover Europe
 • Team Travel
  • Koordynator: Martha Zyner
  • Obowiązki: organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych
 • Team: Sport
  • Koordyantorzy: Artur Popławski, Piotr Okła
  • Obowiązki: organizowanie wydarzeń sportowych dla studentów zagranicznych, kontakt z menadżerem hali sportowej