PL

Program Mentor jest jednym ze sztandarowych projektów ESN. Ma on na celu pomoc przyjeżdżającym Erasmusom w stawianiu "pierwszych kroków" w nowym kraju, przybliżenie im polskiej kultury i języka oraz integrację między polskimi studentami a studentami z innych państw. Program jest też doskonałą okazją do ćwiczenia języków obcych, poznania nowych kultur lub też nawiązania międzynarodowych przyjaźni.

ENG

Mentor is one of the main ESN projects. Its aim is to help incomming Erasmus students in facing the "first steps" in the new country, to get to know better Poland and Polish reality. Program also facilitate the integration between Polish and Erasmus students. It is a great opportunity to practice foreign languages or make international friendships.