https://www.facebook.com/events/1678909885737432/

ENGLISH VERSION BELOW!

30 lat niepowtarzalnych przygód, niezapomnianych emocji oraz przyjaźni na całe życie - taką drogę przeszedł program Erasmus, aż do Erasmus+. W ciągu tych 30 lat istnienia programu już 9 milionów Europejczyków skorzystało z możliwości kształcenia się, odbycia wolontariatu oraz zdobywania profesjonalnego doświadczenia za granicą.

Erasmus Student Network UJ oraz Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ mają zaszczyt zaprosić studentów, pracowników uniwersytetu oraz wszystkich, którzy chcą świetować z nami 30. urodziny programu! A w planach mamy dużo:

22.05 (poniedziałek)

18:00 Otwarcie wystawy, Galeria ASP, ul. Basztowa 18

Oficjalne otwarcie wystawy z pracami laureatów konkursu 'People of Erasmus" przeprowadzonego wśrod studentow Uniwesytetu Jagiellońskiego, ktorzy brali udział w wymianie studenckiej Erasmus. Odkryj niezywkle i inspirujące historie uczestników - Erasmus zmienił ich życie, pomógl spelnić marzenia, a nawet znaleźć miłość swojego życia!
W ramach wydarzenia przewidziany drobny poczęstunek oraz szampan.

20:30 Erasmus Tandem

Dołącz do Tandemu - spotkania językowego, tym razem poświęconemu 30-leciu programu Erasmus. Wspólnie z zagranicznymi studentami oraz członkami ESN UJ wypiszemy ogromną pocztówkę z podziękowaniami dla Komisji Europejskiej za Erasmusa - poleci ona prosto do Brukseli! 

24.05 (środa)

14:00 - 17:00 "Take First Step To A Safe University" - warsztaty o bezpieczeństwie studentów zagranicznych

Chcesz mieć wpływ na kreowaine poczucia bezpieczeństwa na swojej uczeli? Weź udział w warsztatach uświadamiających, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo studentów - czy warto zgłaszać niebezpieczne sytuacje, kto może wtedy pomóc i jakie istnieją sposoby rozwiązywania takich problemów. Wspólnie z pracownikami Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ i zaproszonymi goścmi opracujemy rekomendacje i rozwiązania na przyszłość.
Warsztaty odbędą się w języku angielskim!
LINK DO ZAPISU, OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dJRfkFNQSz08TiotWDeIQWwd-wWOEs9AkgAg1C16hMeajA/viewform

25.05 (czwartek)

21:00 Koncert ESNband, Forty Kleparz (5 ZŁ w biurze ESN UJ, 10 ZŁ w dniu wydarzenia)

Koncert zespołu ESNband w klubie Forty, w którego skład wchodzą studenci zagraniczni przebywający na wymianie Erasmus+ na UJ. Ten unikalny występ wieńczy kilkumiesięczny okres przygotowań i prób oraz pokazuje, że podczas wymiany można się nietylko uczyć, ale również spełniać swoje marzenia jako gwiazda muzyczna!

26:05 (piątek)

15:00 International Picnic

Poczuj międzynarodową atmosferę i spróbuj dań z różnych części Europy! Dołącz do nas podczas pikniku polskich oraz zagranicznych studentów UJ, w trakcie którego przewidujemy atrakcje sportowe oraz kulturowe. Dobra zabawa w słoneczne popołudnie gwarantowana! Zwieńczeniem wydarzenia będzie wspólne stworzenie loga Erasmus+ z odcisków dłoni uczesników.

Widzimy się już niedługo!

BIURO ESN: Collegium Novum, pokój 02, ul. Gołębia 24

______________________________________________________
ENGLISH VERSION


30 years of extraordinary journeys, unforgettable emotions and life-long friendships - this is the path created by Erasmus up until now, Erasmus+ programme. During these 30 years, almost 9 million Europeans were given a possibility to develop, volunteer professionally and gain valuable experience abroad. 

Erasmus Student Network UJ and International Students Mobility Office UJ would like to invite students, JU employees and everyone, who wants to celebrate the 30th anniversary of the programme! And there is a lot to celebrate:

22.05 (Monday)

18:00 Opening of the exhibition, ASP Gallery, ul. Basztowa 18

The official opening of the exhibition presenting the works of the winners of the "People of Erasmus" competition which was held among the students of the Jagiellonian University who took part in the Erasmus students exchange programme. Explore the extraordinary and inspiring histories of the contestants – Erasmus has changed their lives, helped them make their dreams come true, and even in some cases find the love of their lives!
During the event, there will be small refreshments and champagne. 

20:30 Erasmus Tandem

Join us during the special Tandem language meeting, celebrating 30 years of the Erasmus programme! Together with the Erasmus students of Jagiellonian University, we will write an enormous postcard to the European Commission, thanking them for the Erasmus programme- it will fly straight to Brussels!

24.05 (Wednesday)

14:00 - 17:00 "Take the First Step to a Safe University" - workshops

Would you like to have an influence on creating a sense of security at your university? Take part in the workshop dedicated to the issue – how important it is to care about the safety of the students, whether it is necessary to report dangerous situations, who may help you when those happen and in what ways you can solve such problems. Together with the International Students Mobility Office at Jagiellonian University and special guests, we will work on recommendations and solutions which can be used in the future.
Workshops will be organised in English!
REMEMBER TO REGISTER, PLACES RAE LIMITED: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dJRfkFNQSz08TiotWDeIQWwd-wWOEs9AkgAg1C16hMeajA/viewform)

25.05 (Thursday)

21:00 ESNband party (5 PLN at ESN UJ, 10 PLN at the event)

The ESNband concert in Forty Kleparz Club will summarise and celebrate the whole semester of preparations and rehearsals of the band which members are Erasmus students at the Jagiellonian University. It is a chance to see that your exchange it is not only about learning, it is also about an experience and if you wish you can even make your dreams come true and become a Rockstar!

26:05 (Friday)

15:00 International Picnic

Do you want to feel the international atmosphere and try amazing food from all of the parts of Europe? Join us for the international picnic, where you can integrate with both polish and Erasmus students of the Jagiellonian University. We prepared a lot of attractions, both cultural and sports connected. We guarantee fun and that you will not regret spending this day with us. By the end of the picnic we will also make together the logo of Erasmus+ using our handprints!

See you soon!

ESN OFFICE: Collegium Novum, ROOM 02, ul. Gołębia 24

Date: 
22/05/2017 to 25/05/2017