PL

Social Erasmus - Erasmus w Szkołach i Erasmus w Przedszkolach!!

Ten tydzień był wyjątkowy, od 11 do 17 Listopada świętowaliśmy SocialErasmus Week, którego głównym celem było zaangażowanie studentów zagranicznych w działalność społeczną i wolontaryjną w kraju goszczącym. Podczas tego tygodnia zagraniczni studenci odwiedzili kilka krakowskich szkół i przedszkoli, gdzie wcielili się w rolę nauczycieli dla dzieci i opowiadali im jak magiczny i niezwykły jest ich kraj. Spotkania w przedszkolu, polegały głównie na zabawie- grach, rysunku oraz śpiewaniu z dziećmi. Natomiast podczas wizyt w szkołach , studenci prezentowali krótkie prezentację na temat swojego kraju, m.in. o narodowej kulturze, kuchni, wydarzeniach i innych ciekawostkach. ESN UJ SocialErasmus przygotował dla uczniów małe niespodzianki w postaci ESN-owych gadżetów- torby, długopisy, ordery, itp. Dzieci pokochały Erasmusów, oczywiście z wzajemnością i chcą więcej. 

Social Week był pełen radości, satysfakcji i dobrej zabawy.

 

 

ENG

Social Erasmus- Erasmus in Schools& Erasmus Kindergarten!

This week was really special, from 11th to 17th of November we’re celebrating Social Erasmus Week. The main aim was involving international students in social and volunteering activities in their host country. During this weekend students visited several schools and kindergarten in Cracow, where they become teachers for children and were talking about their country- how magical and amazing it is. Meetings in kindergarten mostly focused on good fun- playing games, drawing and singing with kids. While, during visits the schools, students showed short presentations about your country- i.a national culture, cuisine, events and other news. ESN UJ Social Erasmus prepared some surprises for pupils- little ESN gifts, like bags, pens and orders for kids, etc. Children have fallen in love with Erasmus, with the reciprocal of course and they want more.

Social Week was full of cheer, satisfaction and great fun.

Date: 
11/11/2013 to 17/11/2013